• U bent op het hele terrein verplicht een goedgekeurde cap te dragen tijdens het rijden en daarnaast dient u te zorgen voor deugdelijk en passend tuig.
 • Het is verboden te roken zowel in alle gebouwen en ook op het paard of de pony.
 • Het is toegestaan uw paard of pony door derden te laten rijden. Dit wel graag even melden bij de staleigenaar in verband met eventueel toezicht.
 • Het is niet toegestaan uw paard/pony langer dan 24 uur aaneen op stal te laten staan. U heeft zelf de verplichting om uw paard of pony beweging te geven. Bent u verhinderd, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.
 • Het longeren van uw paard of pony is alleen toegestaan in de longeerring onder uw eigen toezicht.
 • Het losgooien van paard of pony is alleen toegestaan in de paddocks.
 • Vrij rijden van jeugd is alleen toegestaan onder het toezicht van een volwassene ter bescherming van paard/pony en kind. Het zelfde geldt voor buitenritten voor de jeugd.
 • Springen is alleen toegestaan in de buitenbak. Na het springen dienen de springmaterialen weer te worden opgeruimd.
 • Na gebruik van de wasplaats of een opzadelplaats dient u deze netjes en schoon achter te laten.
 • U bent verplicht de mest overal op het terrein op te ruimen. De enige uitzondering is de box.
 • Het is niet toegestaan uw paard of pony vast te zetten in de gangen of aan een box in verband met de veiligheid.
 • Het is niet toegestaan een andermans paard te voeren of te aaien zonder overleg met de eigenaar.
 • Het is niet toegestaan groepen toeschouwers (onbevoegden) uit te nodigen tenzij in overleg met de staleigenaar. Familie en vrienden zijn uiteraard van harte welkom!
 • Lesgeven volgens het lesrooster dat je noteert op het bord en slechts één persoon per half uur. Betreft het langer dan een half uur, dien je dit ook te noteren op het bord.
 • Er mag niet tegelijkertijd les worden gegeven in de binnen- en de buitenbak.
 • Tijdens de les mogen andere ruiters bij je in de bak rijden, dus je hebt een bak nooit voor je alleen tijdens de les.
 • Honden moeten ten alle tijden aangelijnd zijn op het erf. Als je gaat rijden of lesgeven kun je de hond in je eigen stal doen.
 • Het is alleen toegestaan te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Op de stal mag alleen de naam en het voerschema van het paard/ en of pony komen te staan.
 • Het is niet toegestaan om zelf hooi, stro, voer, medicijnen of andere spullen van de stal te pakken zonder dat je daarvoor toestemming hebt van de staleigenaar.
 • Zorg dat je je eigen voer en snoepjes altijd in een goed afsluitbare ton bewaard, in verband met ongedierte.
 • Weidegang is alleen mogelijk indien dat is aangegeven door de staleigenaar op het bord, daar worden ook de maximale weidetijden genoteerd, waar je je aan dient te houden. Wij zijn niet aansprakelijk als het paard of pony te lang buiten staat.
 • Na 2 uur mag je een ander paard uit de paddock halen, zodat jou paard erin kan, dus noteer altijd de tijd als je je paard in de paddock zet.
 • Voor paarden die buiten worden gezet door de staleigenaar geld dat er geen dekens of beschermers worden gewisseld of omgedaan.
 • Het enten en ontwormen van de paarden en pony's is verplicht en word gedaan door de staleigenaar. Dit zit bij de stalprijs ingegrepen. Het ontwormen word aan de hand van mestonderzoek door de dierenarts gedaan.
 • De staleigenaar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, het zoekraken, beschadigen en dergelijke van uw eigendommen.